Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN076, 3228 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-22 Stoppdatum 2008-10-22
Mängd (ton): 12,05 Kostnad totalt: 15826
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: