Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN076, 3228 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-27 Stoppdatum 2009-10-28
Mängd (ton): 12,38 Kostnad totalt: 17320
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: