Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN076, 3228 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-28 Stoppdatum 2010-10-28
Mängd (ton): 12,13 Kostnad totalt: 17440
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: