Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN070, 3230 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-02 Stoppdatum 2005-10-02
Mängd (ton): 17,97 Kostnad totalt: 19964
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: