Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN070, 3230 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-27 Stoppdatum 2006-09-27
Mängd (ton): 18,37 Kostnad totalt: 21640
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: