Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLJ002, 3260 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-16 Stoppdatum 2006-08-16
Mängd (ton): 11,93 Kostnad totalt: 21212
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: