Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLJ002, 3260 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-22 Stoppdatum 2007-09-22
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 3800
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: