Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLJ002, 3260 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-08 Stoppdatum 2010-08-08
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2922
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: