Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMULINGTJÄRN, 3314 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-03 Stoppdatum 2007-12-03
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1958
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: