Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA KNÄVATTEN, 3316 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-20 Stoppdatum 1998-08-20
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 1077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: