Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-21 Stoppdatum 1999-08-21
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: