Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gåsegöl, 098482 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-22 Stoppdatum 1999-08-22
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: