Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kullagöl, 098839 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-25 Stoppdatum 1999-08-25
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: