Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagelgölarna, 098268 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-24 Stoppdatum 2002-10-24
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: