Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051006, 06VAT051006 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-13 Stoppdatum 1997-09-13
Mängd (ton): 42,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: