Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT049005, 06VAT049005 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-17 Stoppdatum 1997-09-17
Mängd (ton): 33,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: