Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-05 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 49,88 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: