Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-22 Stoppdatum 2008-07-23
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 12118
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: