Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-18 Stoppdatum 2010-08-18
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 13774
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: