Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-16 Stoppdatum 2003-08-16
Mängd (ton): 29,80 Kostnad totalt: 24913
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: