Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-16 Stoppdatum 2005-07-16
Mängd (ton): 31,12 Kostnad totalt: 27945
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: