Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ILETJÄRN, 7574 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-12 Stoppdatum 2009-09-12
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 3969
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: