Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTAS022, 7669 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-23 Stoppdatum 2006-07-23
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 7943
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: