Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTAS022, 7669 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-06 Stoppdatum 2008-08-06
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2583
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: