Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024061, 06VAT024061 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-24 Stoppdatum 2009-08-24
Mängd (ton): 17,36 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: