Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015011, 06VAT015011 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-26 Stoppdatum 2009-08-26
Mängd (ton): 9,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: