Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT046006, 06VAT046006 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-29 Stoppdatum 2009-08-29
Mängd (ton): 6,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: