Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOA003, 7918 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-24 Stoppdatum 2009-11-24
Mängd (ton): 2,48 Kostnad totalt: 1277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: