Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-24 Stoppdatum 2010-09-24
Mängd (ton): 13,20 Kostnad totalt: 18335
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: