Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-26 Stoppdatum 2005-09-26
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 8134
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: