Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-04 Stoppdatum 2006-10-04
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 14910
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: