Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-01 Stoppdatum 2007-10-01
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 15134
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: