Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-09 Stoppdatum 2001-11-09
Mängd (ton): 25,17 Kostnad totalt: 15982
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: