Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-27 Stoppdatum 2000-09-27
Mängd (ton): 34,99 Kostnad totalt: 18544
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: