Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032071, 06VAT032071 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-02 Stoppdatum 2009-09-02
Mängd (ton): 9,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: