Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA MÖRTTJÄRNEN, 659158 131451 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-15 Stoppdatum 2004-07-15
Mängd (ton): 23,10 Kostnad totalt: 20582
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: