Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA MÖRTTJÄRNEN, 659158 131451 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-13 Stoppdatum 2005-07-13
Mängd (ton): 11,97 Kostnad totalt: 11288
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: