Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA MÖRTTJÄRNEN, 659158 131451 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-21 Stoppdatum 2006-07-21
Mängd (ton): 11,86 Kostnad totalt: 11616
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: