Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Krustjärn, 659310 129316 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-08 Stoppdatum 2005-07-08
Mängd (ton): 7,98 Kostnad totalt: 7757
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: