Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagelgölarna, 098268 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-18 Stoppdatum 2005-10-18
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: