Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022016, 06VAT022016 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-09 Stoppdatum 2009-09-09
Mängd (ton): 34,91 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: