Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRTJÄRNEN, 659763 130763 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-20 Stoppdatum 2009-07-20
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt: 7305
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: