Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BRITTJÄRNEN, 659992 130294 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-03 Stoppdatum 2004-11-03
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 5884
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: