Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BRITTJÄRNEN, 659992 130294 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-01 Stoppdatum 2009-07-01
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 7650
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: