Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051010, 06VAT051010 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-15 Stoppdatum 2009-09-15
Mängd (ton): 18,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: