Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052007, 06VAT052007 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-16 Stoppdatum 2009-09-16
Mängd (ton): 13,88 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: