Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDSJÖN, 661117 128353 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-23 Stoppdatum 2002-10-23
Mängd (ton): 67,99 Kostnad totalt: 36715
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: