Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDSJÖN, 661117 128353 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-24 Stoppdatum 2004-10-24
Mängd (ton): 68,91 Kostnad totalt: 40588
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: