Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDSJÖN, 661117 128353 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-11 Stoppdatum 2008-10-12
Mängd (ton): 50,51 Kostnad totalt: 36973
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: