Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLBOVATTNET, 661174 128983 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-07 Stoppdatum 2007-11-07
Mängd (ton): 15,74 Kostnad totalt: 10247
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: